Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gálatas 5

1 И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

2 Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва.

3 Да! Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.

4 Вие, които искате да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта.

5 Защото ние чрез Духа очакваме изпълнението на надеждата за правдата чрез вяра.

6 Понеже в Христос Иисус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта.

7 Вие вървяхте добре; кой ви попречи, че да не бъдете послушни на истината?

8 Това убеждение не е от Онзи, който ви призовава.

9 Малко квас заквасва цялото тесто.

10 Аз ви имам доверие в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своята присъда, който и да бил той.

11 И аз, братя, ако продължавах да проповядвам обрязване, защо да бъда гонен? Защото тогава спънката на кръста би се махнала.

12 Дано се отсечеха онези, които ви разколебават!

13 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.

14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: ?Да любиш ближния си както себе си.“

15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изядете.

16 И така, казвам: ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти.

17 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате.

18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

19 А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,

20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност,

23 кротост, себеобуздание; против такива няма закон.

24 А които са Иисус Христови, са разпънали плътта заедно със страстите и пожеланията й.

25 Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.

26 Да не ставаме тщеславни, да не се дразним един друг и да не си завиждаме един на друг.

Continuar Lendo