Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gálatas 1

1 Павел, апостол не от хора, нито чрез човек, а чрез Иисус Христос и Бог Отец, който Го е възкресил от мъртвите,

2 и всичките братя, които са с мен, към църквите в Галатия:

3 Благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и от нашия Господ Иисус Христос,

4 който даде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия свят на злото според волята на нашия Бог и Отец,

5 на когото да бъде славата за вечни векове. Амин.

6 Чудя се как вие така бързо се отвръщате от Онзи, който ви призова чрез Христовата благодат, и преминавате към друго благовестие,

7 което не е друго благовестие, а е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

8 Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

9 Както казахме и преди, така го казвам и сега пак: ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

10 Защото от хора ли сега търся благоволение, или от Бога? Или на хора ли искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да съм слуга на Христос.

11 Но аз ви известявам, братя, че евангелието, което ви благовестих, не е човешко;

12 понеже аз нито съм го приел от човек, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Иисус Христос.

13 Защото сте чули за моето някогашно поведение, когато бях в юдейската религия – как прекомерно гонех Божията църква и я разорявах;

14 и напредвах в юдейската религия повече от мнозина свои връстници между съотечествениците си, като бях много по-ревностен към преданията на предците си.

15 А когато Бог, който още от утробата на майка ми ме беше отделил и призовал чрез Своята благодат,

16 благоволи да открие в мен Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, аз не се допитах до плът и кръв,

17 нито се изкачих в Ерусалим при тези, които бяха апостоли преди мен, а веднага заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск.

18 По-късно, след три години, се изкачих в Ерусалим, за да се запозная с Кифа, и останах при него петнадесет дни;

19 но друг от апостолите не видях освен Яков, брата на Господа.

20 А за това, което ви пиша, ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа.

21 После дойдох в областите на Сирия и Киликия,

22 но още не бях познат лично на Христовите църкви в Юдея,

23 а те само бяха слушали, че онзи, който едно време ги е гонил, сега проповядва вярата, която някога е разорявал,

24 и славеха Бога заради мен.

Continuar Lendo