Connect with us

Bíblia CROAT

Gálatas 1

1 Pavao, apostol – ne od ljudi ni po kojem ovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih –

2 i sva braa koja su sa mnom: Crkvama u Galaciji.

3 Milost vam i mir od Boga, Oca naega, i Gospodina Isusa Krista,

4 koji sam sebe dade za grijehe nae da nas istrgne iz sadanjega svijeta opakoga kao to je volja Boga i Oca naega,

5 komu slava u vijeke vjekova! Amen.

6 udim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanelje,

7 koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoe prevratiti evanelje Kristovo.

8 Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam aneo s neba navjeivao neko evanelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!

9 to smo ve rekli, to sad i ponavljam: navjeuje li vam tko neko evanelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.

10 Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugaati, ne bih bio Kristov sluga.

11 Obznanjujem vam, brao: evanelje koje sam navjeivao nije od ljudi,

12 niti ga ja od kojeg ovjeka primih ili nauih, nego objavom Isusa Krista.

13 Ta uli ste za moje negdanje ponaanje u idovstvu: preko svake sam mjere progonio i pustoio Crkvu Boju

14 te sam u idovstvu, prerevno odan otakim predajama, nadmaio mnoge vrnjake u svojem narodu.

15 Ali kad se Onomu koji me odvoji ve od majine utrobe i pozva milou svojom, svidjelo

16 otkriti mi Sina svoga da ga navjeujem meu poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju

17 i ne uzioh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask.

18 Onda nakon tri godine uzioh u Jeruzalem potraiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana.

19 Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova.

20 to vam piem, Bog mi je svjedok, ne laem.

21 Zatim dooh u krajeve sirijske i cilicijske.

22 Osobno pak bijah nepoznat Kristovim crkvama u Judeji.

23 One su samo ule: "Negdanji na progonitelj sada navjeuje vjeru koju je neko pustoio"

24 i slavile su Boga zbog mene.

Continuar Lendo