Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Gálatas 5

1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse.

2 Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: kui te lasete endid ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu.

3 Aga ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb ennast ümber lõigata, et ta kohus on täita kõike käsku.

4 Te olete jäänud ilma Kristusest, kes tahate saada õigeks käsu kaudu; te olete langenud ära armust.

5 Sest me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.

6 Sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu.

7 Te jooksite hästi; kes on teid takistanud olemast tõele sõnakuulelikud?

8 Veenmine selleks ei tulnud mitte Temalt, Kes teid kutsub.

9 Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks.

10 Mina loodan teist Issandas, et te ei hakka teisiti mõtlema; aga kes teid teeb segaseks, peab kandma oma nuhtlust, olgu see kes tahes.

11 Aga mind, vennad, kui ma veel jutlustan ümberlõikamist, miks mind veel taga kiusatakse? Siis ju oleks pahandus ristist kõrvaldatud.

12 Oh et need, kes teid tülitavad, endid ära lõikaksid!

13 Sest teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks; aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses.

14 Sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!”

15 Aga kui te isekeskis purelete ja üksteist sööte, siis katsuge, et te üksteist ära ei neela.

16 Aga ma ütlen: käige Vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid.

17 Sest liha himustab Vaimu vastu ja Vaim liha vastu; need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate.

18 Aga kui te olete Vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all.

19 Aga liha teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kiimalus,

20 ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kade meel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused,

21 tapmised, joomised, pidutsemised ja muud sellesarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala Riiki.

22 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus,

23 tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk.

24 Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega.

25 Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus.

26 Ärgem olgem ahned tühjale aule, üksteist ärritades, üksteist kadestades.

Continuar Lendo