Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Marcos 1

1 Зачало на благовестието на Исуса Христа, Сина Божия;

2 както е писано в пророците: «Ето, аз проваждам вестителя си пред лицето ти, който ще приготви твоя път пред тебе: »

3 «Глас на едного, който вика в пустинята: Пригответе пътя Господен, прави правете неговите пътеки. »

4 Дойде Иоан та кръщаваше в пустинята, и проповедваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете.

5 И излезваше КЪ него всичката страна Юдейска, и Ерусалимляните, и кръщаваха се всичките от него в реката Иордан, като изповедваха греховете си.

6 А Иоан носеше дреха от камилски косми, и кожен пояс около чреслата си, и ядеше акриди и мед див.

7 И проповедваше и казваше: След мене иде по крепкият от мене, на когото не съм достоен да се преклоня и да развържа ремика на обущата му.

8 Аз ви кръстих с вода: а той ще ви кръсти с Духа Светаго.

9 И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски, и кръсти се от Иоана в Иордан.

10 И тутакси като възлезваше от водата виде че се разтваряха небесата, и Духът като гълъб слезваше на него.

11 И глас биде от небето: Ти си Син мой възлюблений в когото благоволих.

12 И тоз час Духът го извожда в пустинята.

13 И там бе в пустинята четиридесет дни и се изкушаваше от Сатана; и беше със зверовете; и ангелите му служеха.

14 А след като биде предаден Иоан, дойде Исус в Галилея, и проповедваше благовестието на царството Божие,

15 И казваше: Времето се изпълни, и приближи се царството Божие; покайте се и вервайте в благовестието.

16 А когато пътуваше по край Галилейското море, виде Симона и Андрея брата му, че хвърляха мрежа в морето; понеже беха риболовци.

17 И рече им Исус: Елате след мене, и ще ви направя да бъдете ловци на человеци.

18 И тутакси оставиха мрежите си, и последваха го.

19 И като позамина от там малко, виде Якова Зеведеева и Иоана брата му, и тех в ладията че си кърпеха мрежите.

20 И тутакси ги повика, и те оставиха баща си Зеведея в ладията с наемниците, и отидоха след него.

21 И влезоха в Капернаум; и наскоро в събота влезе Исус в съборището и учеше.

22 И удивяваха се на учението му; защото ги учеше като некой който има власт, а не както книжниците.

23 И имаше в съборището им человек с нечист дух, та извика,

24 и казваше: Остави ни! що имаш ти с нас, Исусе Назарянине? дошел си да ни погубиш ли? Познавам те кой си, Свети Божий.

25 И запрети му Исус, и рече; Млъкни, и излез из него.

26 И нечистият дух, като го покъса, извика с голем глас и излезе от него.

27 И всички се смаяха, щото разискваха помежду си, и думаха: Що е това? Кое е това ново учение, щото с власт повелява и на нечистите духове, и послушват го.

28 И разчу се слухът негов наскоро по всичката околност на Галилея.

29 И щом излезоха из съборището, дойдоха с Якова и Иоана в къщата на Симона и Андрея:

30 А тъщата Симонова лежеше огничава, и тутакси му казват за нея.

31 И пристъпи та я дигна, като я хвана за ръката; и на часа я остави огницата, и слугуваше им.

32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха му всичките които беха зле, и беснуемите.

33 И всичкият град се бе събрал пред вратата.

34 И изцели мнозина които беха зле от разни болести, и много бесове изпъди, и не оставяше бесовете да говорят, понеже го познаваха че е Христос.

35 И сутринта, много рано, стана та излезе, и отиде в пусто место, и там се молеше.

36 И оттичаха след него Симон и които бяха с него.

37 И като го намериха, казват му: Всички тебе търсят.

38 И казва им: Да идем в близките паланки, да проповедам и там; защото съм за това излезъл.

39 И той проповедваше по съборищата им по всичка Галилея, и изпъждаше бесовете.

40 И идва при него един прокажен, та му се молеше и коленичеше пред него и казваше му: Ако да искаш, можеш да ме очистиш.

41 А Исус се смили и простре ръка, та се допре до него, и казва му: Искам, очистен бъди.

42 И като изрече туй, тутакси се махна от него проказата, и се очисти.

43 И като му запрети строго, тоз час го отпрати,

44 и казва му: Гледай никому нищо да не кажеш; но иди, покажи себе си на свещеника, и принес за очищението си това, което е Мойсей повелел, за свидетелство тем.

45 А той щом излезе, начна да проповедва много и да разнося словото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в некой град; но вън в пусти места бе, и идеха при него от всекъде.

Continuar Lendo