Connect with us

Bíblia HUNUJ

Jó 4

1 Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta:

2 Ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e? Mert ki tudja itt magába fojtani a szót?

3 Hiszen másokat intettél, és a lankadt kezeket erősítetted.

4 A botladozót talpra állították szavaid, és a roskadozó térdeket erőssé tetted.

5 Most, hogy rajtad a sor, fáraszt? Amikor téged ér csapás, megzavarodsz?

6 Nem ad bizodalmat istenfélelmed, és reménységet feddhetetlen utad?

7 Emlékezz csak: pusztult-e el valaki ártatlanul, és irtottak-e ki valahol becsületes embereket?

8 Ahogyan én láttam, a hamisságot szántók és a vészt vetők ugyanazt aratják.

9 Az Isten leheletétől elpusztulnak, haragja szelétől semmivé lesznek.

10 Az oroszlán ordíthat, a fiatal oroszlán bömbölhet, de majd kitörnek az oroszlánkölykök fogai!

11 Elpusztul a hím oroszlán martalék nélkül, és elszélednek a nőstény oroszlán kölykei.

12 Titokzatos szó jutott hozzám, de csak suttogást fogott fel belőle a fülem,

13 éjszakai látomásoktól felizgatva, amikor mély álom száll az emberekre.

14 Rettegés és reszketés fogott el engem, és rettegés töltötte el minden csontomat.

15 Szellő suhant el az arcom előtt, felborzolódott a szőr testemen.

16 Megáll, de nem ismerem fel, amit látok. Egy alak van a szemem előtt, halk hangot hallok:

17 Igaz-e Isten előtt a halandó? Alkotója előtt tiszta-e az ember?

18 Hiszen szolgáiban sem bízhat meg, és angyalaiban is talál hibát.

19 Hát még azokban, akik agyagházban laknak, amelynek alapja porban van, és szétmorzsolják mint a molyt!

20 Reggeltől estig szétzúzzák, észrevétlen elpusztulnak örökre.

21 Összeomlik sátruk, meghalnak bölcsesség nélkül.

Continuar Lendo