Connect with us

Bíblia HUNUJ

Jó 18

1 Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta:

2 Mikor hagytok már fel a szavakkal? Gondolkozzatok, és aztán beszéljünk!

3 Miért tartasz bennünket állatnak, és miért nézel ostobának?

4 Ha magadat marcangolod haragodban, talán elpusztul miattad a föld, és elmozdul helyéről a kőszikla?

5 Sőt, a bűnösök világossága kialszik, tüzük lángja nem fénylik.

6 A világosság elsötétedik sátrában, mécsese kialszik mellette.

7 Erőteljes léptei megrövidülnek, saját tanácsa buktatja el.

8 Mert lába hálóba bonyolódik, és kelepcébe kerül.

9 Sarkát csapda ragadja meg, és hurok feszül rá.

10 Kötél van elrejtve számára a földön, és csapda van ösvényén.

11 Körös-körül félelmek rémítik, és kergetik lépten-nyomon.

12 Éhesen vár rá a nyomorúság, és kész a veszedelem, hogy elbuktassa.

13 Darabonként rágja le a bőrét, darabonként rágja a halál kezdete.

14 El kell szakadnia biztonságos sátrától, és oda kell lépnie a borzalmak királya elé.

15 Sátrában nem az övéi laknak, lakóhelyére kénkövet szórnak.

16 Alul elszáradnak gyökerei, és felül lefonnyad az ága.

17 Emlékezete eltűnik a földről, és nem emlegetik nevét az utcán.

18 Világosságból sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elűzik.

19 Utódja és sarjadéka nem lesz népe között, senkije sem marad lakóhelyén.

20 Végnapján elszörnyednek a nyugaton lakók, és iszonyat fogja el a keleten lakókat.

21 Bizony, így jár az álnokok hajléka, annak lakóhelye, aki nem akar Istenről tudni.

Continuar Lendo