Connect with us

Bíblia BULVEREN

Oséias 5

1 Чуйте това, свещениците, и внимавайте, доме израилев, и дайте ухо, доме на царя! Защото има присъда за вас, понеже станахме примка в Масфа и разпростряна мрежа върху Тавор.

2 Бунтовниците затънаха в разврат, но Аз съм изобличител на всички тях.

3 Аз познавам Ефрем и Израил не е скрит от Мен, защото и сега блудства Ефрем и Израил е омърсен.

4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог, защото духът на блудство е вътре в тях и не познават ГОСПОДА.

5 Гордостта на Израил свидетелства в лицето му и Израил и Ефрем ще се препънат чрез беззаконието си, и Юда ще се препъне с тях.

6 Със стадата си и с чердите си ще отидат да търсят ГОСПОДА, но няма да Го намерят; Той се е оттеглил от тях.

7 Те постъпиха невярно към ГОСПОДА, защото родиха синове от чужденки; сега новолунието ще ги пояде с наследствата им.

8 Надуйте рог в Гавая и тръба в Рама, надайте вик във Ветавен: След теб, Вениамине!

9 Ефрем ще запустее в деня на изобличението. Известих сред израилевите племена онова, което наистина ще стане.

10 Юдовите първенци станаха като онези, които преместват граници. Ще излея върху тях като вода гнева Си.

11 Ефрем е потиснат, разбит в съда, защото с готовност ходи по човешки заповеди.

12 И Аз ще бъда като молец на Ефрем и като червей на юдовия дом.

13 И Ефрем видя болестта си и Юда — раната си; и Ефрем отиде при Асирия и изпрати до цар Ярив, но той не може да ви изцели и няма да ви излекува от раната ви.

14 Защото Аз ще бъда като лъв на Ефрем и като млад лъв на юдовия дом. Аз, Аз ще разкъсам и ще си отида, ще отнеса и никой няма да избави.

15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си, докато признаят вината си и потърсят лицето Ми. В бедата си ще Ме потърсят ревностно.

Continuar Lendo