Connect with us

Bíblia BULVEREN

Oséias 10

1 Израил е разпростряна лоза, има достатъчно плод. Според множеството на плодовете си умножи жертвениците си; според хубостта на земята си разкраси стълбовете на идолите си.

2 Сърцето им е разделено, сега ще се окажат виновни. Той ще разруши жертвениците им, ще унищожи стълбовете на идолите им.

3 Защото сега ще кажат: Ние нямаме цар, защото не се бояхме от ГОСПОДА, и какво ще ни ползва царят?

4 Говориха празни думи, клеха се лъжливо, сключваха завети. Затова осъждането ще поникне като отровен плевел в браздите на полето.

5 Жителите на Самария ще се разтреперят за телето на Ветавен. Да, народът му ще жалее за него и жреците му ще треперят за него заради славата му, защото си отиде от него.

6 И то ще бъде отнесено в Асирия за подарък на цар Ярив. Срам ще постигне Ефрем и Израил ще се посрами от замислите си.

7 Погина Самария, царят й е като треска върху вода.

8 И високите места на Авен, грехът на Израил, ще бъдат унищожени, тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им. И те ще кажат на планините: Покрийте ни! -— и на хълмовете: Паднете върху нас!

9 От дните на Гавая ти съгреши, Израилю; там застанаха, не стигна до тях в Гавая битката против синовете на беззаконието.

10 Според желанието си ще ги накажа и народи ще се съберат против тях, когато бъдат вързани за двете си беззакония.

11 Ефрем е обучена юница, която обича да вършее, и Аз преминах върху хубавия й врат. Ще впрегна Ефрем, Юда ще оре, Яков ще си разбива буците.

12 Посейте си по правда, пожънете с милост, разорете си целина; защото е време да потърсите ГОСПОДА, докато дойде и ви навали правда.

13 Орахте безбожие, пожънахте беззаконие, ядохте плода от лъжата; защото ти се упова на пътя си, на многото си силни мъже.

14 И между народите ти ще се надигне размирие и всичките ти крепости ще бъдат разрушени, както Салман разруши Вет-Арвел в деня на битката — майка беше смазана върху децата си.

15 Така ще ви се направи във Ветил заради ужасната ви злина; на зазоряване израилевият цар ще бъде отсечен напълно.

Continuar Lendo