Connect with us

Bíblia BULVEREN

Oséias 3

1 И ГОСПОД ми каза: Иди пак, залюби жена, която е залюбена от приятели и е прелюбодейка, както ГОСПОД люби израилевите синове, при все че те се обръщат към други богове и обичат калъпи сушено грозде.

2 И аз си я наех за петнадесет сребърника и за хомер ечемик и летех ечемик.

3 И й казах: Остани за мен много дни, не блудствай и не бъди на друг мъж; и аз също ще бъда за теб.

4 Защото израилевите синове ще останат много дни без цар и без княз, и без жертва, и без свещен стълб, и без ефод, и без домашни идоли.

5 После израилевите синове ще се обърнат и ще потърсят ГОСПОДА, своя Бог, и царя си Давид. И ще дойдат с трепет при ГОСПОДА и при Неговата добрина в последните дни.

Continuar Lendo