Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 46

1 И така, Израил тръгна с всичко, което имаше. И като дойде във Вирсавее, принесе жертви на Бога на баща си Исаак.

2 И Бог говори на Израил в нощно видение и каза: Якове, Якове! А той отговори: Ето ме.

3 И каза: Аз съм Бог, Бог на баща ти. Не се бой да слезеш в Египет, защото там ще те направя велик народ.

4 Аз ще сляза с теб в Египет и Аз непременно ще те върна пак. И Йосиф ще сложи ръката си на очите ти.

5 Тогава Яков стана от Вирсавее. И синовете на Израил качиха баща си Яков, децата си и жените си на колите, които фараонът беше изпратил, за да го вземат.

6 Събраха и добитъка си, и имота, който бяха придобили в ханаанската земя. И Яков и целият му род с него дойдоха в Египет.

7 Той доведе със себе си в Египет синовете си и синовете на синовете си, дъщерите си и дъщерите на синовете си — целия си род.

8 А ето имената на синовете на Израил, които влязоха в Египет: Яков и синовете му: Рувим, първородният на Яков.

9 И синовете на Рувим: Енох и Фалу, и Есрон, и Хармий.

10 И синовете на Симеон: Емуил и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул, син на ханаанка.

11 И синовете на Леви: Гирсон, Каат и Мерарий.

12 И синовете на Юда: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умряха в ханаанската земя. И синовете на Фарес бяха Ерсон и Амул.

13 И синовете на Исахар: Тола и Фуа, и Йов, и Симрон.

14 И синовете на Завулон: Серед и Елон, и Ялеил.

15 Тези са синовете на Лия, които тя роди на Яков в Падан-Арам, и дъщеря му Дина. Те всичките, синовете му и дъщерите му, бяха тридесет и трима души.

16 И синовете на Гад: Сифон и Агий, Суний и Есвон, Ирий и Ародий, и Арилий.

17 И синовете на Асир: Емна и Есуа, и Есуй, и Верия, и сестра им Сера. И синовете на Верия: Хевер и Малхиел.

18 Тези са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия, и тях тя роди на Яков — шестнадесет души.

19 А синовете на Рахил, жената на Яков: Йосиф и Вениамин.

20 И на Йосиф се родиха в египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Потифер, жреца на Илиопол.

21 И синовете на Вениамин: Вела и Вехер, и Асвил, Гира и Нееман, Ихий и Рос, Мупим и Упим, и Аред.

22 Тези са синовете на Рахил, които се родиха на Яков — всичките четиринадесет души.

23 И синовете на Дан: Усим.

24 И синовете на Нефталим: Ясиил и Гуний, и Есер, и Силим.

25 Тези са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Яков — всичките седем души.

26 Всичките души, които дойдоха с Яков в Египет, които излязоха от семенниците му, всичките бяха шестдесет и шест души, освен жените на синовете на Яков.

27 И синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама души. Всичките от дома на Яков, които дойдоха в Египет, бяха седемдесет души.

28 И Яков изпрати Юда пред себе си при Йосиф, за да покаже пътя пред него в Гесен. И така дойдоха в гесенската земя.

29 Тогава Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израил, и като се яви пред него, падна на шията му и дълго плака на шията му.

30 И Израил каза на Йосиф: Нека умра сега, като видях лицето ти, че ти си още жив.

31 А Йосиф каза на братята си и на бащиния си дом: Ще отида да известя на фараона и ще му кажа: Братята ми и домът на баща ми, които бяха в ханаанската земя, дойдоха при мен.

32 А тези мъже са овчари и се занимават със скотовъдство, и докараха овцете и говедата си и всичко, което имат.

33 И ако фараонът ви повика и попита: Какво ви е занятието? —

34 кажете: Слугите ти са скотовъдци от младини досега, и ние, и бащите ни. Кажете това, за да живеете в гесенската земя, защото всички овчари са отвратителни за египтяните.

Continuar Lendo