Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 23

1 Сара живя сто двадесет и седем години; тези бяха годините на живота на Сара.

2 И Сара умря в Кириат-Арва, който е Хеврон, в ханаанската земя. И Авраам дойде да жалее Сара и да я оплаче.

3 И като стана Авраам от покойницата си, говори на хетейските синове, като каза:

4 Чужденец и заселник съм аз между вас; дайте ми собствено място за гроб между вас, за да погреба покойницата си отпред очите си.

5 А хетейските синове в отговор на Авраам му казаха:

6 Послушай ни, господарю, между нас ти си княз Божи. Погреби покойницата си в най-добрата от гробниците ни; никой от нас няма да ти откаже гробницата си, за да погребеш покойницата си.

7 Тогава Авраам стана, поклони се на народа на земята, на хетейските синове, и говори с тях, като каза:

8 Ако ви е угодно да погреба покойницата си отпред очите си, послушайте ме и станете посредници за мен пред Ефрон, сина на Саар,

9 за да ми даде пещерата си Махпелах, която е на края на нивата му; с пълна цена нека ми я даде като собствено място за гроб сред вас.

10 А Ефрон живееше сред хетейските синове. И Ефрон, хетеецът, отговори на Авраам пред хетейските синове, които слушаха, пред всичките, които влизаха в портата на града му, като каза:

11 Не, господарю мой, послушай ме: давам ти нивата, давам ти и пещерата, която е в нея; давам ти я пред синовете на народа си, погреби покойницата си!

12 Тогава Авраам се поклони пред народа на земята;

13 и говори на Ефрон пред народа на земята, който слушаше, и каза: Много те моля, послушай ме: ще дам стойността на нивата; вземи я от мен, и ще погреба покойницата си там.

14 А Ефрон в отговор каза на Авраам:

15 Чуй ме, господарю, какво е между мен и теб земя за четиристотин сребърни сикъла? Погреби покойницата си!

16 И Авраам послуша Ефрон и А��раам претегли на Ефрон парите, които беше обявил гласно пред хетейските синове, които слушаха — четиристотин сребърни сикъла, каквито вървяха между търговците.

17 И така, нивата на Ефрон, която беше в Махпелах, срещу Мамврий, нивата, пещерата, която беше в нея, и всичките дървета в нивата, в междите около цялата нива,

18 станаха собственост на Авраам пред очите на хетейските синове, пред всичките, които влизаха в портата на неговия град.

19 След това Авраам погреба жена си Сара в пещерата на нивата Махпелах, срещу Мамврий, който е Хеврон, в ханаанската земя.

20 Така нивата и пещерата в нея се утвърдиха на Авраам от хетейците като собственост за гроб.

Continuar Lendo