Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 35

1 След това Бог каза на Яков: Стани, иди във Ветил и живей там. И там издигни олтар на Бога, който ти се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав.

2 Тогава Яков каза на дома си и на всички, които бяха с него: Изхвърлете чуждите богове, които са между вас, очистете се и сменете дрехите си,

3 и да станем да отидем във Ветил, и там ще издигна олтар на Бога, който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мен в пътя, по който ходих.

4 И така, те дадоха на Яков всичките чужди богове, които бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им, и Яков ги скри под дъба, който беше при Сихем.

5 След това тръгнаха. И страх Божи беше върху градовете, които бяха наоколо им, така че не преследваха синовете на Яков.

6 И така, Яков дойде в Луз, в ханаанската земя, който е Ветил, той и целият народ, който беше с него.

7 И там издигна олтар и нарече мястото Ел-Ветил, защото там му се яви Бог, когато бягаше от лицето на брат си.

8 И Девора, бавачката на Ревека, умря и я погребаха под дъба, по-долу от Ветил, затова се нарече Дъб на плача.

9 И Бог пак се яви на Яков след завръщането му от Падан-Арам и го благослови.

10 И Бог му каза: Името ти е Яков, но няма вече да се наричаш Яков, а името ти ще бъде Израил. И го нарече Израил.

11 И Бог му каза: Аз съм Бог, Всемогъщият. Бъди плодовит и се умножавай; народ, даже множество народи ще произлязат от теб и царе ще излязат от семенниците ти;

12 и земята, която дадох на Авраам и Исаак, ще я дам на теб и на потомството ти след теб ще дам земята.

13 Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където говори с него.

14 И Яков издигна стълб на мястото, където говори с него, каменен стълб, и принесе възлияние на него и го поля с масло.

15 И Яков нарече мястото, където Бог говори с него, Ветил.

16 След това тръгнаха от Ветил, а като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си.

17 А като се мъчеше да роди, акушерката й каза: Не се бой, защото и той ти е син.

18 А като предаваше душа — защото умря — Рахил го нарече Венони, а баща му го нарече Вениамин.

19 Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрат, който е Витлеем.

20 И Яков издигна стълб над гроба й. Той е стълб на гроба на Рахил и до днес.

21 След това Израил тръгна и разпъна шатрата си отвъд Мигдал-Едер.

22 И когато Израил живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с Вала, наложницата на баща си. И Израил научи за това. А синовете на Яков бяха дванадесет:

23 Синовете на Лия: Рувим, първородният на Яков, и Симеон, Леви, Юда, Исахар и Завулон.

24 Синовете на Рахил: Йосиф и Вениамин.

25 Синовете на Вала, слугинята на Рахил: Дан и Нефталим.

26 Синовете на Зелфа, слугинята на Лия: Гад и Асир. Тези са синовете на Яков, които му се родиха в Падан-Арам.

27 После Яков дойде при баща си Исаак в Мамврий, в Кириат-Арва, който е Хеврон, където Авраам и Исаак бяха живели като чужденци.

28 И дните на Исаак станаха сто и осемдесет години.

29 И Исаак издъхна, умря стар и сит от дни и се прибра при народа си. И синовете му Исав и Яков го погребаха.

Continuar Lendo