Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 4

1 И Адам позна жена си Ева, и тя забременя и роди Каин. И каза: С помощта на ГОСПОДА придобих мъж.

2 Роди още и брат му Авел. Авел стана овчар, а Каин стана земеделец.

3 И след време Каин принесе жертва на ГОСПОДА от земните плодове.

4 И Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И ГОСПОД погледна благосклонно на Авел и на жертвата му,

5 а на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи.

6 И ГОСПОД каза на Каин: Защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти?

7 Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание, но ти владей над него.

8 А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин нападна брат си Авел и го уби.

9 И ГОСПОД каза на Каин: Къде е брат ти Авел? А той каза: Не зная. Пазач ли съм аз на брат си?

10 И Бог каза: Какво си направил? Гласът на кръвта на брат ти вика към Мен от земята.

11 И сега, проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка!

12 Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.

13 А Каин каза на ГОСПОДА: Наказанието ми е твърде тежко, за да мога да го понеса.

14 Ето, гониш ме днес от лицето на земята, и ще се скрия от лицето Ти и ще бъда бежанец и скитник на земята; и всеки, който ме намери, ще ме убие.

15 А ГОСПОД му каза: Затова, който убие Каин, на него ще се отмъсти седмократно. И ГОСПОД сложи белег на Каин, за да не го убие никой, който го намери.

16 Тогава Каин излезе от присъствието на ГОСПОДА и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

17 И Каин позна жена си и тя забременя и роди Енох. И Каин съгради град и наименува града Енох, по името на сина си.

18 А на Енох се роди Ирад, и Ирад роди Мехуяил, и Мехуяил роди Метусаил, и Метусаил роди Ламех.

19 А Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата — Села.

20 Ада роди Явал; той стана родоначалник на скотовъдци, които живеят в шатри.

21 А името на брат му беше Ювал; той стана родоначалник на всички, които свирят с арфа и флейта.

22 И Села също роди Тувал-Каин, ковач на всякакво изделие от мед и желязо; а сестра на Тувал-Каин беше Наама.

23 И Ламех каза на жените си: Ада и Села, чуйте гласа ми! Жени Ламехови, слушайте думите ми, понеже мъж убих за раната си, и юноша — за нараняването си.

24 Ако за Каин се отмъсти седмократно, за Ламех ще се отмъсти седемдесет и седмократно.

25 И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото, тя казваше: Бог ми определи друго семе вместо Авел, понеже Каин го уби.

26 Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава започнаха да призовават Името на ГОСПОДА.

Continuar Lendo