Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 70

1 O Perëndi, nxito të më çlirosh. O Zot, nxito të më ndihmosh.

2 U turpërofshin dhe u hutofshin ata që kërkojnë jetën time; kthefshin kurrizin dhe u mbulofshin me turp ata që kërkojnë të keqen time.

3 Kthefshin kurrizin për shkak të turpit të tyre ata që thonë: "Ah, ah!".

4 U gëzofshin dhe ngazëllofshin te ti të gjithë ata që të kërkojnë, dhe ata që duan shpëtimin tënd thënçin vazhdimisht: "U përlëvdoftë Perëndia!".

5 Por unë jam i varfër dhe nevojtar; o Perëndi, nxito të më vish në ndihmë; ti je ndihma ime dhe çlirimtari im; o Zot, mos vono.

Continuar Lendo