Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 150

1 Aleluja, lëvdoni Perëndinë në shenjtoren e tij, lëvdojeni në kupën qiellore të pushtetit të tij.

2 Lëvdojeni për mrekullitë e tij, lëvdojeni sipas madhështisë e tij.

3 Lëvdojeni me tingullin e burive, lëvdojeni me tingullin e harpës dhe me qeste.

4 Lëvdojeni me dajre dhe me valle, lëvdojeni me vegla me tela dhe me frymë.

5 Lëvdojeni me cembale tingëlluese, lëvdojeni me cembale kumbuese.

6 Çdo gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin. Aleluja.

Continuar Lendo