Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jeremias 27

1 В началото на царуването на юдовия цар Йоаким, сина на Йосия, беше това слово от ГОСПОДА към Еремия и каза:

2 Така ми каза ГОСПОД: Направи си ремъци и прътове на ярем и ги сложи на шията си.

3 И ги изпрати на едомския цар и на моавския цар, и на царя на синовете на Амон, и на тирския цар, и на сидонския цар чрез ръката на посланиците, които са дошли в Ерусалим при юдовия цар Седекия.

4 И им заповядай да кажат на господарите си: Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Така да кажете на господарите си:

5 Аз направих земята, човека и животните, които са по лицето на земята, с голямата Си сила и с простряната Си мишца; и я давам на когото благоволя.

6 И сега дадох всички тези земи в ръката на слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар; и полските животни му дадох да му слугуват.

7 И всичките народи ще му слугуват, и на сина му, и на сина на сина му, докато дойде времето и на неговата земя и много народи и велики царе поробят и него.

8 И народът или царството, което не иска да му слугува, на вавилонския цар Навуходоносор, и което не иска да даде шията си под ярема на вавилонския цар, Аз ще накажа онзи народ с меч и с глад и с мор, заявява ГОСПОД, докато го довърша чрез ръката му.

9 А вие не слушайте пророците си и врачовете си, и сънищата си, и астролозите си, и гадателите си, които ви говорят и казват: Няма да слугувате на вавилонския цар!

10 Защото те ви пророкуват лъжа, за да ви отдалечат от земята ви, и да ви прогоня и да погинете.

11 А народа, който подложи шията си под ярема на вавилонския цар и му слугува, ще оставя в земята му, заявява ГОСПОД, и ще я обработва, и ще живее в нея.

12 И на юдовия цар Седекия говорих според всички тези думи и казах: Подложете вратовете си под ярема на вавилонския цар и слугувайте на него и на народа му, и ще живеете.

13 Защо да умрете, ти и народът ти, от меч, от глад и от мор, както говори ГОСПОД за народа, който не иска да слугува на вавилонския цар?

14 И не слушайте думите на пророците, които ви говорят и казват: Няма да слугувате на вавилонския цар! — защото те ви пророкуват лъжа.

15 Понеже не съм ги изпратил, заявява ГОСПОД, а те пророкуват лъжливо в Моето Име, за да ви прогоня и да погинете, вие и пророците, които ви пророкуват.

16 И на свещениците и на целия този народ говорих и казах: Така казва ГОСПОД: Не слушайте думите на пророците си, които ви пророкуват и казват: Ето, съдовете на ГОСПОДНИЯ дом ще бъдат донесени сега, скоро от Вавилон. — защото те ви пророкуват лъжа.

17 Не ги слушайте! Слугувайте на вавилонския цар и живейте! Защо този град да стане пустош?

18 А ако те са пророци, и ако словото на ГОСПОДА е с тях, нека сега се застъпят пред ГОСПОДА на Войнствата, съдовете, които са останали в ГОСПОДНИЯ дом и в дома на юдовия цар, и в Ерусалим, да не отидат във Вавилон.

19 Защото така казва ГОСПОД на Войнствата за стълбовете и за бронзовото море, и за стойките, и за другите съдове, които са останали в този град,

20 които вавилонският цар Навуходоносор не взе, когато отведе в плен юдовия цар Йехония, сина на Йоаким, и всичките благородни на Юда и Ерусалим от Ерусалим във Вавилон;

21 да, така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог, за съдовете, които са останали в ГОСПОДНИЯ дом и в дома на юдовия цар, и в Ерусалим:

22 Във Вавилон ще бъдат занесени и там ще бъдат до деня, когато ще ги посетя, заявява ГОСПОД. Тогава ще ги изведа и ще ги върна на това място.

Continuar Lendo