Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jeremias 47

1 Словото на ГОСПОДА, което беше към пророк Еремия за филистимците, преди фараонът да беше разорил Газа.

2 Така казва ГОСПОД: Ето, води прииждат от север и ще станат като наводняващ поток. И ще наводнят земята и всичко, което е в нея, градове и жителите им. Тогава хората ще викнат, и ще заридаят всичките жители на земята

3 от тропота на копитата на силните му коне, от шума на колесниците му и тътена на колелата му. Бащите няма да се обърнат да погледнат към децата си, понеже ръцете им са отслабнали

4 заради деня, който идва да унищожи всички филистимци и да отсече на Тир и Сидон и най-последния помощник; защото ГОСПОД ще унищожи филистимците, остатъка от остров Кафтор.

5 Плешивост постигна Газа, Аскалон загина, остатъкът от долината им. Докога ще правиш нарязвания по тялото си?

6 О, меч ГОСПОДЕН, докога няма да почиваш? Върни се в ножницата си, спри и утихни!

7 Как да почине? ГОСПОД му е заповяда��. Против Аскалон и против крайбрежието, за там го е определил.

Continuar Lendo