Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jeremias 46

1 Словото на ГОСПОДА, което беше към пророк Еремия против народите.

2 За Египет. Против войската на египетския цар, фараон Нехао, която беше в Кархамис при реката Ефрат, която вавилонският цар Навуходоносор разби в четвъртата година на юдовия цар Йоаким, сина на Йосия:

3 Пригответе щит и броня и пристъпете на бой!

4 Впрегнете конете, конници, възседнете и застанете напред с шлемовете си, лъснете копията, облечете броните!

5 Защо ги видях уплашени да се връщат назад? И силните им са сломени, удариха на бяг, без да се обръщат; и ужас отвред, заявява ГОСПОД.

6 Бързият да не избяга и силният да не се отърве; на север, при реката Ефрат ще се спънат и ще паднат.

7 Кой е този, който се издига като Нил? Като реки се вълнуват водите му.

8 Египет се издига като Нил и като реки се вълнуват водите му. И казва: Ще се издигна, ще покрия земята, ще погубя градове и жителите им.

9 Изкачете се, коне, буйствайте, колесници! Нека излязат силните, Етиопия и Ливия, които държат щит, и лидийците, които държат и огъват лък!

10 И онзи ден е на Господа, БОГА на Войнствата, ден на отмъщение, за да отмъсти на неприятелите Си. Мечът ще пояжда и ще се насити, и ще се опие от кръвта им, защото Господ, БОГ на Войнствата, има жертва в северната земя, при реката Ефрат.

11 Изкачи се в Галаад и вземи балсам, девице, дъще египетска! Напразно умножаваш лековете — няма излекуване за теб.

12 Народите чуха за позора ти и викът ти изпълни земята; защото силен се сблъска със силен, и двамата паднаха заедно.

13 Словото, което ГОСПОД говори на пророк Еремия за идването на вавилонския цар Навуходоносор, за да разори египетската земя:

14 Заявете в Египет и известете в Мигдол, известете в Мемфис и в Тафнес! Кажете: Строй се и се приготви, защото мечът пояжда около теб.

15 Защо са проснати на земята твоите юнаци? Не устояха, защото ГОСПОД ги блъсна.

16 Умножи онези, които се спъват; даже паднаха един върху друг и казваха: Станете да се върнем при народа си и в родната си земя заради страшния меч!

17 Там викаха: Фараонът, египетският цар загина; пропусна определеното време.

18 Жив съм Аз, заявява Царят, ГОСПОД на Войнствата е Името Му — че като Тавор между планините и като Кармил при морето ще дойде!

19 Приготви си необходимото за плен, жителко, дъще египетска, защото Мемфис ще стане на пустош и ще бъде изгорен, ще остане без жител.

20 Египет е като много хубава юница, но стършел идва, идва от север!

21 Дори наемниците му сред него са като тлъсти юнци; да, те също се върнаха, заедно побягнаха, не устояха; защото денят на бедствието им ги връхлетя, времето на наказанието им.

22 Гласът му е като змия, която пълзи; защото идват със сила и със секири идват срещу него като дървари.

23 Изсякоха гората му, заявява ГОСПОД, ако и да е неизследима; защото са повече от скакалците, нямат брой.

24 Посрами се египетската дъщеря; предадена беше в ръката на северния народ.

25 ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог, казва: Ето, Аз ще накажа Но-Амон и фараона, и Египет, и боговете му, и царете му, и фараона, и онези, които се уповават на него.

26 И ще ги предам в ръката на онези, които търсят да отнемат живота им, в ръката на вавилонския цар Навуходоносор и в ръката на слугите му. А след това ще се насели както в предишните дни, заявява ГОСПОД.

27 А ти не се бой, служителю Мой, Якове, и не се страхувай, Израилю! Защото, ето, Аз ще те спася от далечна страна и потомството ти — от земята на плена им. И Яков ще се върне и ще се успокои, и ще си почине, и никой няма да го плаши.

28 Ти не се бой, служителю Мой, Якове, заявява ГОСПОД, защото Аз съм с теб, защото ще сложа край на всичките народи, където съм те прогонил, но на теб няма да сложа край, а ще те накажа с право и никак няма да те изкарам невинен.

Continuar Lendo