Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Apocalipse 12

1 И знамение големо се яви на небето,- жена облечена със слънцето, и луната под нозете й, и на главата й венец от дванадесет звезди.

2 И тя бе непраздна, и викаше от болезни, и мъчеше се да роди.

3 И яви се друго знамение на небето; и ето змей голем червен който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони;

4 и опашката му влачеше третата част от звездите небесни и хвърли ги на земята; и змеят се спре пред жената която щеше да роди, за да изеде чадото й щом роди.

5 И роди дете мъжко, което ще управлява всите народи с жезъл железен, и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога и при неговият престол.

6 И жената побегна в пустинята, дето имаше приготвено от Бога место да я хранят там тисяща и двеста и шестдесет дни.

7 И стана бой на небето: Михаил и ангелите негови биха се против змея; и змеят се би и ангелите негови,

8 и не надвиха, нито се намери вече за тех место по небето.

9 И свален биде големият змей, старовременната онази змия, която се нарича Дявол и Сатана, който лъсти всичка вселенна: свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите негови с него наедно.

10 И чух глас голем който говореше на небеса: Сега биде спасението и силата и царството на Бога нашего, и властта на Христа негов; защото низринат биде клеветникът на нашите братя който ги клеветеше ден и нощ пред Бога нашего.

11 И те го победиха с кръвта на Агнето и със словото на своето свидетелство; и не възлюбиха живота си до смърт.

12 Заради това, веселете се, небеса и вие които живеете в тех. Горко вам които живеете на земята и на морето, защото слезе дяволът у вас много разярен, понеже знае че малко време има.

13 И като виде змеят че биде свален на земята, погна жената която бе родила мъжкото дете.

14 И дадоха се на жената две крила на голем орел да лети в пустинята на местото си, там дето я хранят време и времена и половин време потулена от лицето на змея.

15 И изпусна змеят след жената из устата си вода като река, да стори да я повлече реката.

16 И помогна земята на жената, и отвори земята устата си и погълна реката която бе изпуснал змеят из устата си.

17 И прогневи се змеят върх жената, и отиде да направи бой с останалите от нейното семе, които пазят заповедите Божии и имат свидетелството Исус Христово.

Continuar Lendo