Connect with us

Bíblia GLA2

Ester 7

1 Myr shen haink y ree as Haman gys ny cuirraghyn, marish Esther yn ven-rein.

2 As dooyrt y ree reesht rish Esther er y nah laa, ec y yien-feeyney, Cre ta dty yeearree, ven-rein Esther? as bee eh ayd: as cre ta dty aghin? as bee eh cooilleenit gys eer yn derrey lieh jeh'n reeriaght.

3 Eisht dreggyr Esther yn ven-rein, as dooyrt ee, My ta mee er gheddyn foayr ayns dty hilley's, O ree, as my s'gooidsave lesh y ree, lhig da my vioys 've aym er my accan, as my phobble er my aghin.

4 Son ta shin creckit, mish as my phobble, dy ve stroit, dy ve coyrt gy-baase, as dy herraghtyn: agh dy beagh shin creckit son deiney bondiaght, as mraane bondiaght, cha beign er vosley my veeal, ga nagh voddagh y noid lhiasaghey 'yannoo da'n ree son y coayll.

5 Eisht dreggyr ree Ahasuerus, as dooyrt eh rish Esther yn ven-rein, Quoi eh-hene? as c'raad t'eh sloys da ayns e chree dy yannoo shoh?

6 As dooyrt Esther, Yn noid, as y tranlaasagh, yn Haman custey shoh: eisht huitt aggle er Haman fenish y ree as y ven-rein.

7 As dirree yn ree veih'n yien-feeyney ayns e eulys, as hie eh gys garey yn phlaase; as hass Haman seose dy yannoo aghin son e vioys gys Esther yn ven-rein: son honnick eh dy row olk kiarit n'oi liorish y ree.

8 Eisht haink y ree ass garey yn phlaase gys room y yien-feeyney, as va Haman er duittym er y chouch er va Esther ny soie. Eisht dooyrt y ree, Vel eh son goaill er-egin yn ven-rein myrgeddin roish my hooillyn ayns my hie hene? Cha row yn fockle ny sleaie ass beeal y ree nagh choodee ad eddin Haman.

9 As dooyrt Harbonah, fer jeh shamyrderyn y ree, kiongoyrt rish y ree, Cur-my ner ta'n chriy jeh jeih cubityn as da-eed er yrjid, va Haman er hroggal son Mordecai v'er hoilshaghey yn olk va kiarit noi yn ree, ny hassoo roish thie Haman. Eisht dooyrt y ree, Crogh-jee eh-hene er.

10 Myr shen hrogh ad Haman er y chriy v'eh er chiarail son Mordecai. Eisht va jymmoose y ree er ny veeinaghey.

Continuar Lendo