Connect with us

Bíblia CROAT

Miquéias 7

1 Teko meni! Postao sam kao etelac ljeti, kao trga poslije jematve: nema bobice groa da je pozobljem, nema smokve ranke za kojom udim!

2 Vjernici su iezli iz zemlje: nijednog pravednika meu ljudima! Svi vrebaju za krvoproliem, svaki svome bratu mreu postavlja.

3 Njihove ruke za zlo su sposobne: glavar trai dar, sudac sudi prema poklonu, velika po svome hiru odluuje.

4 I najbolji meu njima je kao trn, najpravedniji kao draa ivica. Iskuenje njihovo danas sa Sjevera dolazi, dolazi ura strave njihove.

5 Ne pouzdavajte se u blinjega, ne vjerujte u prijatelja; pred onom koja s tobom dijeli postelju pazi da usta ne otvori.

6 Jer sin svoga oca zlostavlja, kerka na majku ustaje, snaha na svoju svekrvu, svakome je dumanin njegov ukuanin.

7 A ja, prema Jahvi ja sam zagledan, ekam na Boga koji spasava, Bog moj mene e usliati.

8 Tko je Bog kao ti koji prata krivnju, koji grijeh oprata i prelazi preko prekraja Ostatka batine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uiva u pomilovanju?

9 Moram podnositi srdbu Jahvinu, jer sam protiv njega sagrijeio, sve dok on ne prosudi spor moj i izrekne pravdu; izvest e me na svjetlost, gledat u pravednost njegovu.

10 Kada ga moja dumanka ugleda, od stida e se pokriti ona koja mi je govorila: "Gdje je on, Jahve, tvoj Bog?" Moje e se oi naslaivati kad je ugledam: ona e biti zgaena kao blato na putu. <p>

11 Dolazi dan kad e se sazidati tvoji bedemi! Toga dana nadaleko e se prostirati tvoje granice!

12 Toga dana dolazit e k tebi od zemlje asirske do Egipta, od Tira do Rijeke, od mora do mora, od gore do gore.

13 Zemlja e postat' pustinja zbog stanovnika svojih, zbog djela njihovih.

14 Pasi svoj narod svojom palicom, stado svoje batine, koje osamljeno ivi u ikarju, usred plodnih vonjaka. Neka pase u Baanu i Gileadu, kao u davne dane!

15 Kao u dane kad si izaao iz Egipta, pokai nam udesa!

16 Narodi e ih vidjeti i bit e posramljeni uza svu silu svoju; stavit e ruku na usta i ui e im ogluiti.

17 Lizat e prainu kao zmija, kao gmazovi koji gmiu po zemlji. Izii e drui iz svojih jazbina, prestravljeni i ustraeni pred tobom.

19 Jo jednom, imaj milosti za nas! Satri nae opaine, baci na dno mora sve grijehe nae!

20 Udijeli Jakovu vjernost svoju, dobrotu svoju Abrahamu, kako si se zakleo ocima naim od dana iskonskih.

Continuar Lendo