Connect with us

Bíblia CROAT

Miquéias 5

1 A ti, Betleheme Efrato, najmanji meu kneevstvima Judinim, iz tebe e mi izai onaj koji e vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vjenih vremena.

2 Zato e ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada e se Ostatak njegove brae vratiti djeci Izraelovoj.

3 On e se uspraviti, na pau izvodit' svoje stado silom Jahvinom, velianstvom imena Boga svojega. Oni e u miru ivjeti, jer e on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih.

4 On – on je mir! Ako Asirci provale u nau zemlju, ako stupe u nae dvore, podii emo na njih sedam pastira, osam narodnih knezova.

5 Zemlju asirsku oni e maem opasti, zemlju Nimrodovu sabljama. I on e nas osloboditi od Asiraca ako provale u nau zemlju, ako stupe na nae tlo.

6 Tada e Ostatak Jakovljev, meu brojnim narodima, biti kao rosa koja od Jahve dolazi, kao kapljice kie na travi koja ne eka na ovjeka niti iekuje sina ovjejeg.

7 Tada e Ostatak Jakovljev, meu brojnim narodima, biti kao lav meu umskim zvijerima, kao lavi meu ovjim stadima: svaki put kad prolazi, on gazi nogama, razdire, i nitko da od njega izbavi.

8 Tvoja ruka neka se podigne na protivnike, svi tvoji neprijatelji bit e zatrti!

9 "U onaj dan – rije je Jahvina – potamanit u sve tvoje konje, unititi tvoja bojna kola;

10 razorit u po tvojoj zemlji svako naselje, poruiti sve tvoje tvrde gradove.

11 Zatrt u iz tvoje ruke bajanje, vraara vie nee imati;

12 i zatrt u u tebi sve kipove i stupove kamene. I ti se vie nee klanjati pred djelom ruku svojih.

13 Iskorijenit u aere iz tebe i razorit u tvoje gradove.

14 U gnjevu, u bijesu, izvrit u osvetu na narodima koji nisu sluali."

Continuar Lendo