Connect with us

Bíblia BULVEREN

Miquéias 6

1 Слушайте сега какво казва ГОСПОД! Стани, съди се пред планините и нека хълмовете чуят гласа ти!

2 Слушайте, планини, съда на ГОСПОДА и вие, непоклатими основи на земята! Защото ГОСПОД има съд с народа Си и ще спори с Израил.

3 Народе Мой, какво ти сторих и с какво те обидих? Свидетелствай против Мен!

4 Защото Аз те изведох от египетската земя и от дома на робството те изкупих, и изпратих пред теб Мойсей, Аарон и Мариам.

5 Народе Мой, спомни си сега какво замисляше Валак, моавският цар, и какво му отговори Валаам, синът на Веор; станалото от Ситим до Галгал — за да познаеш праведните дела на ГОСПОДА.

6 С какво да се явя пред ГОСПОДА, да се поклоня пред Всевишния Бог? Да се явя ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телци?

7 Ще благоволи ли ГОСПОД в хиляди овни, в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на утробата си — за греха на душата си?

8 Той ти е известил, човече, какво е добро. И какво иска ГОСПОД от теб освен да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?

9 Гласът ГОСПОДЕН вика към града и мъдрост е да се бои човек от Името Ти. Слушайте тоягата и Онзи, който я е определил.

10 Има ли още безбожни съкровища в дома на безбожния и проклетата мършава ефа?

11 Да оправдая ли при безбожни везни и торба с измамни грамове?

12 Понеже богатите му са пълни с насилие и жителите му говорят лъжа, и езикът им е измамен в устата им,

13 затова Аз също ще те поразя и ще те разболея, ще те запустя заради греховете ти.

14 Ти ще ядеш, но няма да се насищаш и чувство на глад ще ти остане вътре в теб; ще отнасяш, но няма да отървеш и каквото отървеш, ще го предам на меч.

15 Ти ще сееш, но няма да жънеш. Ти ще изстискваш маслини, но няма да се помажеш с масло; и ще изстискваш гроздов сок, но няма да пиеш вино.

16 Защото се пазят наредбите на Амрий и всичките дела на Ахавовия дом, и ходите по техните съвети, затова ще те направя за смайване и жителите ти — за подсвиркване; и вие ще носите позора на Моя народ.

Continuar Lendo