Connect with us

Bíblia BULVEREN

Miquéias 3

1 И казах: Слушайте, моля ви, първенци на Яков и началници на израилевия дом: Не трябва ли вие да знаете правосъдието;

2 вие, които мразите доброто и обичате злото, които одирате кожата от тях и месото от костите им,

3 които ядете месото на народа Ми и дерете кожата им от тях, които трошите костите им и ги насичате като за котел и като за месо в гърне?

4 Тогава ще извикат към ГОСПОДА, но няма да ги послуша и ще скрие лицето Си от тях в онова време, както и те вършиха зли дела.

5 Така казва ГОСПОД за пророците, които заблуждават народа Ми: Когато хапят със зъбите си, викат: Мир! Но ако някой не сложи нещо в устата им, обявяват война против него.

6 Затова ще ви бъде нощ, без видение, и ще ви бъде мрак, без предсказание. Слънцето ще залезе над пророците и денят ще помръкне над тях.

7 Тогава гледачите ще се засрамят и предсказателите ще се посрамят; и всички ще покрият устните си, защото няма отговор от Бога.

8 Но аз наистина съм изпълнен със сила чрез ГОСПОДНИЯ Дух, с правда и мощ, за да изявя на Яков престъплението му и на Израил — греха му.

9 Слушайте, моля ви, това, първенци на Яков и началници на израилевия дом, които се гнусите от правосъдие и изкривявате всяка правота,

10 които градите Сион с кръв и Ерусалим — с беззаконие!

11 Първенците му съдят за подкуп и свещениците му поучават за заплата, и пророците му предсказват за пари, и пак се облягат на ГОСПОДА и казват: Не е ли ГОСПОД сред нас? Няма да ни сполети зло.

12 Затова заради вас Сион ще се изоре като нива и Ерусалим ще стане купища развалини, и хълмът на дома — гористи възвишения.

Continuar Lendo