Connect with us

Bíblia BULVEREN

1 Reis 4

1 Така цар Соломон царуваше над целия Израил.

2 А ето първенците, които имаше: Азария, синът на Садок, беше свещеник;

3 Елиореф и Ахия, синовете на Сиса, бяха писари; Йосафат, синът на Ахилуд, беше летописец;

4 Ваная, синът на Йодая, беше над войската; Садок и Авиатар бяха свещеници;

5 Азария, синът на Натан, беше над надзирателите; Завуд, синът на Натан беше велможа, приятел на царя;

6 Ахисар беше над дома; а Адонирам, синът на Авда, беше над задължителния труд.

7 И Соломон имаше дванадесет надзиратели над целия Израил, които доставяха храна за царя и за дома му; всеки доставяше храна за един месец в годината.

8 И ето имената им: синът на Ор — в хълмистата земя на Ефрем;

9 синът на Декер — в Макас и Саалвим, и Ветсемес, и Елон-Ветанан;

10 синът на Есед — в Арувот; негов беше Сохо и цялата земя на Ефер;

11 синът на Авинадав — в целия Нафат-Дор; той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафат;

12 Ваана, синът на Ахилуд — в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е до Царетан под Езраел, от Ветсан до Авел-Меола чак от другата страна на Йокмеам;

13 синът на Гевер — в Рамот-Галаад; негови бяха селищата на Яир, сина на Манасия, които са в Галаад; негова беше и ивицата Аргов, която е във Васан — шестдесет големи града със стени и бронзови лостове;

14 Ахинадав, синът на Идо — в Маханаим;

15 Ахимаас — в Нефталим; и той беше взел Соломоновата дъщеря Васемата за жена;

16 Ваана, синът на Хусай — в Асир и в Алот;

17 Йосафат, синът на Фаруя — в Исахар;

18 Семей, синът на Ила — във Вениамин;

19 Гевер, синът на Урия — в галаадската земя, земята на аморейския цар Сион и на васанския цар Ог; и той беше единственият надзирател в тази земя.

20 Юда и Израил бяха така многобройни както морския пясък по множество; и ядяха, пиеха и се веселяха.

21 И Соломон владееше над всичките царства от реката Ефрат до земята на филистимците и до границата на Египет. Те плащаха данък и служеха на Соломон през всичките дни на живота му.

22 А продоволствието на Соломон за един ден беше тридесет кора пшенично брашно, шестдесет кора брашно,

23 десет угоени говеда, двадесет говеда от пасбището и сто овце, освен елени, газели, сръндаци и угоени птици.

24 Защото той владееше над цялата земя отсам реката Ефрат, от Тапса до Газа, над всичките царе отсам реката; и имаше мир навсякъде около себе си.

25 И Юда и Израил живееха в безопасност, всеки под лозата си и под смокинята си, от Дан до Вирсавее, през всичките дни на Соломон.

26 И Соломон имаше четиридесет хиляди конюшни за конете на колесниците си и дванадесет хиляди конници.

27 И надзирателите, всеки в месеца си, осигуряваха храна за цар Соломон и за всички, които идваха на трапезата на цар Соломон; не оставяха нищо да липсва.

28 Носеха и ечемик, и слама за конете и за колесничните коне на мястото, където бяха, всеки според определеното за него.

29 И Бог даде на Соломон мъдрост и изключително голям разум, и широта на сърцето като пясъка на морския бряг.

30 И мъдростта на Соломон надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост.

31 И той беше по-мъдър от всички хора — от езраеца Етан и от Еман, и от Халкол, и от Дарда, синовете на Маол; и името му беше известно сред всичките околни народи.

32 Той изрече три хиляди притчи, а песните му бяха хиляда и пет.

33 Той говори и за дърветата — от ливанския кедър чак до исопа, който никне по стената; говори и за животните, за птиците, за влечугите и за рибите.

34 И от всички народи идваха да чуят мъдростта на Соломон, от всички царе на света, които бяха чули за неговата мъдрост.

Continuar Lendo