Connect with us

Bíblia BULVEREN

1 Reis 5

1 А Хирам, царят на Тир, изпрати слугите си при Соломон, защото чу, че го бяха помазали за цар вместо баща му, защото Хирам беше винаги приятел на Давид.

2 И Соломон изпрати до Хирам да кажат:

3 Ти знаеш, че баща ми Давид не можа да построи дом за Името на ГОСПОДА, своя Бог, заради войните, които го заобикаляха, докато ГОСПОД не положи враговете му под стъпалата на краката му.

4 Но сега ГОСПОД, моят Бог, ми даде спокойствие отвсякъде; няма вече нито противник, нито злополука.

5 И ето, аз възнамерявам да построя дом за Името на ГОСПОДА, своя Бог, както ГОСПОД говори на баща ми Давид и каза: Синът ти, когото ще поставя на престола ти вместо теб, той ще построи дом за Името Ми.

6 И сега, заповядай да ми насекат кедри от Ливан; и моите слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам за заплата на слугите ти всичко, каквото кажеш — защото знаеш, че между нас няма никой, който да знае как да сече дърва като сидонците.

7 И когато Хирам чу думите на Соломон, много се зарадва и каза: Благословен да бъде днес ГОСПОД, който даде на Давид мъдър син над този голям народ!

8 И Хирам изпрати до Соломон да кажат: Чух посланието, което ми изпрати. Ще направя всичко, което желаеш, за кедровия и кипарисовия дървен материал.

9 Моите слуги ще го свалят от Ливан до морето и аз ще го направя на салове и ще го докарам по море до мястото, което ми посочиш, и там ще се развържат, и ще го прибереш. А ти ще изпълниш желанието ми, като дадеш храна на дома ми.

10 И така Хирам даде на Соломон кедров и кипарисов дървен материал според цялото му желание.

11 А Соломон даде на Хирам двадесет хиляди кора пшеница за храна на дома му и двадесет кора пресовано маслинено масло. Соломон даваше това на Хирам всяка година.

12 И ГОСПОД даде на Соломон мъдрост, както му беше обещал. И между Хирам и Соломон имаше мир и те двамата направиха договор.

13 Тогава цар Соломон събра задължителни работници от целия Израил и задължителните работници бяха тридесет хиляди мъже.

14 И ги изпращаше в Ливан на смени, по десет хиляди на месец; един месец бяха в Ливан и два месеца у дома. И Адонирам беше над задължителния труд.

15 А Соломон имаше седемдесет хиляди носачи и осемдесет хиляди каменоделци в планините,

16 освен главните надзиратели на Соломон, които бяха над работата, три хиляди и триста, които управляваха народа, който вършеше работата.

17 И царят заповяда и те изкопаха големи камъни, благородни камъни, за да положат основата на дома с дялани камъни.

18 Така зидарите на Соломон и зидарите на Хирам, и гевалците ги издялаха и подготвиха дървения материал и камъните за строежа на дома.

Continuar Lendo