Connect with us

Bíblia DAN

Oséias 14

2 Israel, vend om til HERREN din Gud, thi du faldt ved din Brøde.

3 Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: "Tilgiv al vor Brøde, vær nådig! Vi betaler med Læbernes F1ugt.

4 Vi vil ej søge Hjælp hos Assur, ej lide på Stridshest, vi kalder ej mer vore Hænders Værk vor Gud; hos dig finder faderløs Medynk."

5 Jeg læger deres Frafald, elsker dem frivilligt, min Vrede har vendt sig fra dem.

6 Jeg vil være Israel som Dug, han skal blomstre som Liljen, Rod skal han slå som en Poppel

7 og bugne af Skud, som et Olietræ stå i Pragt, som Libanon dufte.

8 Atter skal de bo i min Skygge, Korn skal de avle, skyde som en Vinstok med Ry som Libanons Vin.

9 Hvad skal Efraim mere med Afguder? Jeg hører ham, ser ned til ham. Jeg er som en grøn Cypres, du får din Frugt fra mig.

10 Hvem er så viis, at han fatter det, så klog, at han ved det? Thi rette er HERRENs Veje; retfærdige vandrer på dem, men Syndere snubler på dem.

Continuar Lendo