Connect with us

Bíblia CROAT

Lamentações 5

1 Spomeni se, Jahve, to nas je snalo, pogledaj, vidi sramotu nau!

2 Batina naa pade u ruke strancima, domovi nai pripadoe tuincima.

3 Siroad smo: oca nemamo, majke su nam kao udovice.

4 Vodu to pijemo plaamo novcem, i za drvo valja nam platiti.

5 Jaram nam je o vratu, gone nas, iscrpljeni smo, ne daju nam predahnuti.

6 Pruamo ruke k Egiptu i Asiriji da se kruha nasitimo.

7 Oci nai zgrijeie i vie ih nema, a mi nosimo krivice njihove.

8 Robovi nama zapovijedaju, a nitko da nas izbavi iz ruku njihovih.

9 Kruh svoj donosimo izlaui ivot mau u pustinji.

10 Koa nam gori kao pe uarena, ognjicom od plamena gladi.

11 Oskvrnuli su ene na Sionu i djevice u gradovima judejskim.

12 Svojim su rukama vjeali knezove, ni lica staraka nisu potivali.

13 Mladii su nosili rvnjeve, djeca padala pod bremenom drva.

14 Starci su ostavili vrata, mladii vie ne sviraju na lirama.

15 Radosti nesta iz naih srdaca, na ples se pretvori u tugovanje.

16 Pao je vijenac s nae glave, jao nama to zgrijeismo!

17 Evo zato nam srce boluje, evo zato nam oi se zastiru:

18 zato to Gora sionska opustje i po njoj se uljaju akali.

19 Ali ti, Jahve, ostaje zauvijek, tvoj je prijesto od koljena do koljena.

20 Zato da nas zaboravi zauvijek, da nas ostavi za mnoge dane?

21 Vrati nas k sebi, Jahve, obratit emo se, obnovi dane nae kao to neko bijahu.

22 Il' nas hoe sasvim zabaciti i na nas se beskrajno srditi?

Continuar Lendo