Connect with us

Bíblia CROAT

Lamentações 3

1 Ja sam ovjek to upozna bijedu pod ibom gnjeva njegova.

2 Mene je odveo i natjerao da hodam u tmini i bez svjetlosti.

3 I upravo mene bije i udara bez prestanka njegova ruka.

4 Iscijedio je moje meso, kou moju, polomio kosti moje.

5 Nainio mi jaram, glavu obrubio tegobama.

6 Pustio me da ivim u tminama kao mrtvaci vjeiti.

7 Zazidao me, i ja ne mogu izai, oteao je moje okove.

8 Kada sam vikao i zapomagao, molitvu je moju odbijao.

9 Zazidao mi ceste tesanim kamenom, zakrio je putove moje.

10 Meni on bijae medvjed koji vreba, lav u zasjedi.

11 U bespua me vodio, razdirao, ostavljao me da umirem.

12 Napinjao je luk svoj i gaao me kao metu za svoje strelice.

13 U slabine mi sasuo strelice, sinove svoga tobolca.

14 Postao sam smijean svome narodu, rugalica svakidanja.

15 Gorinom me hranio, pelinom me napajao.

16 Putao me da zube krim kamen grizui, zakapao me u pepeo.

17 Dui je mojoj oduzet mir i vie ne znam to je srea!

18 Rekoh: Dotrajao je ivot moj i nada koja mi od Jahve dolazi.

19 Spomeni se bijede moje i stradanja, pelina i otrova!

20 Bez prestanka na to misli i sahne dua u meni.

21 To nosim u srcu i gojim nadu u sebi.

22 Dobrota Jahvina nije nestala, milosre njegovo nije presuilo.

23 Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika!

24 "Jahve je dio moj", veli mi dua, "i zato se u nj pouzdajem."

25 Dobar je Jahve onom koji se u nj pouzdaje, dui koja ga trai.

26 Dobro je u miru ekati spasenje Jahvino!

27 Dobro je ovjeku da nosi jaram za svoje mladosti.

28 Neka sjedi u samoi i uti, jer mu On to nametnu;

29 neka usne priljubi uz prainu, moda jo ima nade!

30 Neka prui obraz onome koji ga bije, neka se zasiti porugom.

31 Jer Gospod ne odbacuje nikoga zauvijek:

32 jer ako i rastui, on se smiluje po svojoj velikoj ljubavi.

33 Jer samo nerado on poniava i rascvili sinove ovjeka.

34 Kad se gaze nogama svi zemaljski sunjevi,

35 kad se izvre pravica ovjeku pred licem Svevinjeg,

36 kad se krivica nanosi ovjeku u parnici, zar Gospod ne vidi?

37 Tko je rekao neto i zbilo se? Nije li Gospod to zapovjedio?

38 Ne dolazi li iz usta Svevinjega i dobro i zlo?

39 Na to se tue ivi ljudi? Svatko na svoj grijeh.

40 Ispitajmo, pretraimo pute svoje i vratimo se Jahvi.

41 Dignimo svoje srce i ruke svoje k Bogu koji je na nebesima.

42 Da, mi smo se odmetali, bili nepokorni, a ti, ti nisi pratao!

43 Obastrt gnjevom svojim, gonio si nas, ubijao i nisi tedio.

44 Oblakom si se obastro da molitva ne prodre do tebe.

45 Nainio si od nas smee i odmet meu narodima.

46 Razjapili usta na nas svi neprijatelji nai.

47 Uas i jama bila nam sudbina, propast i zator!

48 Potoci suza teku iz oiju mojih zbog propasti Keri naroda mojega.

49 Moje oi liju suze bez prestanka, jer prestanka nema

50 dok ne pogleda i ne vidi Jahve s nebesa.

51 Moje mi oko bol zadaje zbog keri svih mojega grada.

52 Uporno me k'o pticu progone svi to me mrze, a bez razloga.

53 U jamu bacie moj ivot i zatrpae je kamenjem.

54 Voda mi doe preko glave, rekoh sam sebi: "Pogiboh!"

55 I tada zazvah ime tvoje, Jahve, iz najdublje jame.

56 Ti ou moj glas: "Ne zaepljuj ui svoje na vapaje moje."

57 Bliz meni bijae u dan vapaja mog, govorae: "Ne boj se!"

58 Ti si, Gospode, izborio pravdu za duu moju, ti si ivot moj izbavio.

59 Ti, Jahve, vidje kako me tlae, dosudi mi pravdu.

60 Ti vidje svu osvetu njinu, sve podvale protiv mene.

61 uo si, Jahve, podrugivanje njihovo, sve podvale protiv mene.

62 Usne protivnika mojih i misli njine protiv mene su cio dan.

63 Kad sjede, kad ustaju, pogledaj samo: ja sam im pjesma-rugalica.

64 Vrati im, Jahve, milo za drago, po djelu ruku njihovih.

65 Uini da srca im otvrdnu, udari ih prokletstvom svojim.

66 Goni ih gnjevno i sve ih istrijebi pod nebesima svojim, Jahve!

Continuar Lendo