Connect with us

Bíblia CHAMORRO

Salmos 112

1 FANMANALABA jamyo as Jeova. Dichoso y taotao ni maañao as Jeova, yan ninasendangculo y minagofña ni y tinagoña sija.

2 Ya y semiyaña manmatatnga gui jilo y tano: ya y generasion manunas ufandichoso.

3 Güinaja yan rinico mangaegue gui guimaña: ya y tininasña gagaegueja para taejinecog.

4 Ya y manunas nae cajulo y manana gui jalom jomjom: güiya cariñoso güe yan bula minaase, yan tunasgüe.

5 Y mauleg para ayo na taotao ni y fumatitinas y cariño, yan numanaayao: güiya umantiene y causaña gui juisio.

6 Sa güiya ti umanacalamten para taejinecog: y manunas para taejinecog: ufanmajajasoja.

7 Güiya ti umaañao ni y manaelaye na notisia sija: y corasonña meton ya jaangoco si Jeova.

8 Y corasonña fitme ya güiya ti umaañao, asta qui jalie y diniseaña gui jilo y contrariuña sija.

9 Guiya tumalapon, güiya numae ni y mamoble; ya y tininasña gagaegue para taejinecog, y canggelonña umajatsa ni y inenra.

10 Y taelaye na taotao jalie ayo yan ninapinite: yan janachechegcheg y nifenña, yan maderite ya mapos: ya y diniseaña y taelaye umalingo.

Continuar Lendo