Connect with us

Bíblia VIETNVB

Zacarias 8

1 Có lời CHÚA Vạn Quân phán như sau:

2 CHÚA Vạn Quân phán:“Ta yêu mến Si-ôn đến phát ghen dữ dội,Ta nổi thịnh nộ vì Ta yêu mến nó.”

3 CHÚA phán:“Ta đã trở về Si-ôn,Ta sẽ ngự giữa thành Giê-ru-sa-lem.Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Trung Tín,Núi của CHÚA Vạn Quân là Núi Thánh.”

4 CHÚA Vạn Quân phán:“Các ông cụ bà cụ sẽ lại ngồi nghỉTrên những quảng trường Giê-ru-sa-lem;Ai nấy tay đều chống gậyVì cao tuổi.

5 Các quảng trường thành phố sẽ đầy trẻ em trai gáiCùng nhau vui đùa tại các quảng trường.”

6 CHÚA Vạn Quân phán:“Dù những việc đó có vẻ khó thực hiện,Đối với dân còn sót lại này, trong những ngày ấy,Nhưng đối với Ta, có lẽ nào những việc đó khó thực hiện sao?”Lời của CHÚA Vạn Quân.

7 CHÚA Vạn Quân phán:“Này, Ta sẽ giải cứu dân TaRa khỏi các đất nước phương đông và phương tây.

8 Ta sẽ đem chúng về,Và chúng sẽ cư ngụ trong thành Giê-ru-sa-lem.Chúng sẽ là dân của Ta,Và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng,Là Đấng thành tín và công minh.”

9 CHÚA Vạn Quân phán: “Các con hiện đang nghe những lời do chính các tiên tri rao bảo trong ngày đặt nền móng để xây đền thờ, Nhà của CHÚA Vạn Quân. Hãy bắt tay vào việc!

10 Vì trước những ngày ấy, người làm việc không được tiền công, súc vật cũng chẳng được hưởng lợi lộc gì. Kẻ thù gây cho người đi lại thiếu an ninh. Và Ta khiến cho mọi người thù nghịch nhau.

11 Nhưng bây giờ, Ta không đối xử với dân sót lại này như trước kia.”

12 “Vì vật gì gieo ra sẽ phát triển:Cây nho sẽ kết quả,Đất sẽ sanh hoa lợi,Các tầng trời sẽ đổ sương móc xuống.Ta sẽ ban cho dân sót lại nàyHưởng mọi sự đó.

13 Hỡi dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên, các con đã thành lời nguyền rủa giữa các dân các nước thể nào, thì khi Ta cứu các con, các con sẽ thành lời chúc phước thể ấy. Các con đừng sợ; hãy bắt tay vào việc.”

14 Vì CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Như Ta đã quyết định trừng phạt các con khi tổ tiên các con chọc giận Ta, CHÚA Vạn Quân phán, và Ta đã không đổi ý,

15 thì ngày nay Ta lại quyết định ban phước cho dân thành Giê-ru-sa-lem và dân Giu-đa, các con đừng sợ.

16 Đây là những điều các con phải thi hành: Hãy nói thật với nhau, hãy xét xử thật công minh ôn hòa tại cổng thành.

17 Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau. Đừng ưa thích lời thề dối. Vì Ta ghét tất cả mọi điều ấy” CHÚA phán.

18 Có lời CHÚA Vạn Quân phán với tôi:

19 CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Những ngày kiêng ăn trong tháng tư, tháng năm, tháng bảy và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ tưng bừng, vui mừng, và nhộn nhịp cho dân Giu-đa. Vậy các con hãy yêu chuộng chân lý và bình an.”

20 CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Các dân tộc, dân cư nhiều thành vẫn còn ùa đến.

21 Dân thành này sẽ đến rủ dân thành kia: ‘Nào chúng ta hãy đến nài xin CHÚA ban ơn, chúng ta hãy tìm cầu CHÚA Vạn Quân. Chính tôi cũng đi nữa.’

22 Các dân đông đảo và các nước hùng mạnh sẽ đến Giê-ru-sa-lem tìm cầu CHÚA Vạn Quân, và nài xin CHÚA ban ơn.”

23 CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Trong những ngày ấy, mười người thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân các nước sẽ nắm chặt chéo áo của một người Do Thái nài nỉ: ‘Xin cho chúng tôi đi với anh chị em, vì chúng tôi có nghe biết rằng CHÚA ở cùng anh chị em.’”

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply