Connect with us

Bíblia VIETNVB

Gênesis 49

1 Gia-cốp triệu tập các con và bảo: “Hãy tập hợp quanh cha để cha nói cho các con biết những gì sẽ xảy đến cho các con trong tương lai.

2 Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy tập họp mà nghe.Hãy nghe lời của Y-sơ-ra-ên, cha các con:

3 Ru-bên, con trưởng nam của cha;Sức mạnh và dấu hiệu đầu tiên của năng lực cha.Con được vinh dự cao cả và quyền năng tuyệt hảo;

4 Con hỗn loạn như nước nên sẽ chẳng còn trổi hơn ai;Vì con đã lên giường cha,Lên chõng cha mà làm hoen ố.

5 Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột;Lưỡi gươm của chúng là khí giới tàn bạo.

6 Cầu cho tâm hồn cha đừng tham gia mưu nghị của chúng.Vinh quang cha không hợp cùng phe chúng.Vì chúng đã giết người trong cơn giận dữ;Và cắt gân chân bò đực theo sở thích,

7 Cơn giận chúng đáng rủa sả vì thật hung tàn;Thạnh nộ chúng thật dữ dằn.Ta sẽ làm cho chúng tản lạc trong nhà Gia-cốp,Và phân tán chúng giữa Y-sơ-ra-ên.

8 Giu-đa ơi, các anh em sẽ khen ngợi con.Tay con sẽ nắm cổ quân thù;Các con trai cha sẽ cúi đầu trước mặt con.

9 Giu-đa ơi, con là một sư tử tơ.Con ta ơi, con bắt được mồi rồi quay về,Nó thu gối nằm xuống như sư tử đực,Như sư tử cái, ai dám chọc nó?

10 Cây trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa;Gậy chỉ huy cũng không ra khỏi hai chân nó,Cho đến khi người đến Si-lô,Và các dân tộc vâng phục người.

11 Người về buộc con lừa mình vào cây nho,Và lừa con mình vào cành tươi tốt nhất;Ngươi sẽ giặt y phục mình trong rượu nho,Và áo dài mình trong huyết nho.

12 Mắt người đậm hơn rượu nho,Và răng người trắng hơn sữa.

13 Sa-bu-luân sẽ sống ở miền duyên hải,Và trở thành nơi các tàu ẩn trú.Bờ cõi người chạy hướng Si-đôn.

14 Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ,Nằm xuống giữa hai cái yên.

15 Khi người thấy nơi mình nghỉ ngơi thật thoải mái,Và đất đai thật tốt đẹp;Người sẽ ghé vai mang gánh nặng,Và chịu làm sưu dịch.

16 Đan sẽ xét xử dân tộc mình theo công lý.Như các chi tộc khác của Y-sơ-ra-ên.

17 Đan sẽ là con rắn nằm bên đường;Con rắn hổ nằm dọc đường mòn,Cắn gót chân ngựaLàm người cưỡi té ngửa ra sau.

18 Lạy CHÚA, con trông mong sự giải cứu của Ngài!

19 Gát sẽ bị một băng đảng xông đánh,Nhưng người sẽ phản công và đuổi theo chúng.

20 A-se có thực phẩm dồi dào,Cung cấp cao lương mỹ vị cho nhà vua.

21 Nép-ta-li là một con sơn dương được phóng thích,Nói những lời văn hoa.

22 Giô-sép là một cây nho sai trái;Một cây nho trồng gần suối nước,Nhánh leo lên tường.

23 Các xạ thủ cay đắng tiến công người,Bắn tên vào người cách thù hận.

24 Nhưng nhờ tay Đấng Toàn Năng của Gia-cốp,Nhờ Đấng chăn chiên, vầng đá của Y-sơ-ra-ên,Nên cung người vẫn vững chắcVà cánh tay người vẫn mạnh mẽ.

25 Nhờ Đức Chúa Trời của cha giúp đỡ con,Nhờ Đấng Toàn Năng ban phước cho con,Với phước lành từ các từng trời sa xuống,Và phước lành từ vực thẳm dâng lên,Phước lành của vú và dạ con mẹ,

26 Phước lành cha chúc cho con,Lớn hơn các phước lành của núi cổVà của đồi xưa.Nguyện các phước ấy ở trên đầu của Giô-sép,Nơi trán của ông hoàng giữa các anh em mình.

27 Bên-gia-min là một con chó sói ưa cấu xé.Buổi sáng đi cắn nuốt mồi;Buổi tối phân chia mồi cướp được.”

28 Các người đó là mười hai tộc trưởng của Y-sơ-ra-ên, và đó là những lời cha họ đã nói khi chúc phước cho họ, mỗi người được một lời chúc thích hợp cho mình.

29 Gia-cốp ra chỉ thị cho các con: “Cha sắp được tiếp về với tổ tông. Các con hãy chôn cha chung với các tổ phụ nơi hang đá trong cánh đồng Ếp-rôn, người Hê-tít,

30 tức bộng đá trong đồng ruộng của Mặc-bê-la, gần Mam-rê trong xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua của Hếp-rôn, người Hê-tít làm mộ địa luôn với cánh đồng.

31 Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người đã được an táng tại đó. Y-sác và Rê-bê-ca, vợ người cũng được an táng nơi này. Cha cũng đã chôn Lê-a tại đó.”

32 Đồng ruộng và hang đá trong đó đã mua của người Hếch.

33 Sau khi trối xong những lời đó cho các con trai, Gia-cốp rút chân mình vào giường rồi tắt hơi và được rước về với tổ tông.

Continuar Lendo

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *