Connect with us

Bíblia UKRUB

1 Crônicas 4

1 Сини Юдині: Перец, Хецрон, і Кармі, і Хур, і Шовал.

2 А Реая, син Шовалів, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лахада, оце роди цор'атян.

3 А оці Аві-Етамові: Їзреел, і Їшма, і Їдбаш, а ім'я їхній сестрі Гаццелелпоні.

4 А Пенуїл батько Ґедора, а Езер батько Хуші. Оце сини Хура, Єфремового первородженого, батька Віфлеєму.

5 А в Ашхура, батька Текої, були дві жінки: Хел'а та Наара.

6 І породила йому Наара Ахуззама, і Хефера, і Темені, і Ахаштарі, оце сини Наарині.

7 А сини Хел'ині: Церет, і Цохар, і Етнан.

8 А Коц породив Анува, і Гаццовеву, і роди Ахархела, сина Гарумового.

9 А Ябец був поважаний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: Я породила його в болісті.

10 кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: Коли б Ти, благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука Твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене! І Бог послав, чого він просив.

11 А Келув, брат Шухи, породив Мехіра, він батько Ештона.

12 А Ештон породив Бет-Рафу, і Пасеаха, і Техінну, батька міста Нахаша. Це люди Рехи.

13 А сини Кеназа: Отніїл та Серая. А сини Отніїлові: Хатат.

14 А Меонотай породив Офру, а Серая породив Яава, батька Ремісничої Долини, бо вони були ремісники.

15 А сини Калева, Єфуннеєвого сина: Іру, Ела та Наам. А Елин син Кеназ.

16 А сини Єгаллел'їлові: Зіф і Зіфа, Тір'я й Асар'їл.

17 А сини Езри: Єтер, і Меред, і Ефер, і Ялон. А оце сини Біт'ї, фараонової дочки, що взяв Меред; і вона зачала й породила Мір'яма, і Шаммая, і Їшбаха, батька Ештемої.

18 А жінка його юдеянка породила Єреда, батька Ґедору, і Хевера, батька Сохо, і Єкутіїла, батька Заноаха.

19 А сини жінки Годійї, сестри Нахама, батька ґарм'янина Кеїли та маахатянина Ештемоа,

20 а сини Симеонові: Амнон, і Рінна, Бен-Ханан, і Тілон. А сини Їш'ї: Зохет та Бен-Зохет.

21 Сини Шели, Юдиного сина: Ер, батько Лехи, і Лада, батько Мареші, і роди дому робітників віссону, з дому Ашбеа.

22 І Йокін, і люди Козеви, і Йоаш, і Сараф, що володіли Моавом, і Яшуві-Лехем. Та це справи стародавні.

23 Вони були ганчарі, і замешкували садки та городи; вони жили там у царя для його роботи.

24 Сини Симеонові: Немуїл, і Ямім, Ярів, Зерах, Саул,

25 його син Шаллум, його син Мівсам, його син Мішма.

26 А сини Мішми: Хаммуїл син його, його син Заккур, його син Шім'ї.

27 А в Шім'ї було шістнадцять синів та шість дочок, а брати його не мали багатьох синів, і не помножили ввесь свій рід так, як сини Юдині.

28 І осілися вони в Беер-Шеві, і в Моладі, і в Хацар-Шуалі,

29 і в Білзі, і в Ецемі, і в Толаді,

30 і в Бетуїлі, і в Хормі, і в Ціклаґу,

31 і в Бет-Маркавоті, і в Хацар-Сусімі, і в Бет-Бір'і, і в Шаараїмі, оце їхні міста аж до зацарювання Давидового.

32 А їхні осади: Етам, і Аїн, Ріммон, і Тохен, і Ашан, п'ятеро міст.

33 А всі їхні осади, що навколо тих міст, аж до Баалу; це місця їх оселення та родоводи їх про них.

34 А Мешовав, і Ямлех, і Йоша, син Амації,

35 і Йоїл, і Єгу, син Йошів'ї, сина Сераї, сина Асіїлового,

36 і Елйоенай, і Якова, і Шохая, і Асая, і Адіїл, і Єсіміїл, і Беная,

37 і Зіза, син Шіф'і, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.

38 Це ті, що входять в імена князів у свої роди, а дім своїх батьків сильно розмножили.

39 І пішли вони до Мево-Ґедору, аж до східнього боку долини, щоб пошукати пасовиська для своїх отар.

40 І знайшли вони пасовисько сите та добре, а той край був просторий, і тихий та спокійний, бо від Хама походили ті, що сиділи там колись.

41 І пішли ці, записані іменами за днів Єзекії, царя Юдиного, і розбили їхні намети там, і побили меінітів, що були знайдені там, що їх учинили закляттям аж до цього дня, й осілися замість них, бо там пасовисько для їхньої дрібної худоби.

42 А з них, з Симеонових синів, пішли на гору Сеїр п'ять сотень чоловіка, а Пелатія, і Неарія, і Рефая, і Уззіїл, сини Їш'ї, були на чолі їх.

43 І вони побили останок урятованих Амалика, й осілися там аж до цього дня.

Continuar Lendo