Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

Gênesis 40

1 En tid därefter hände det att den egyptiske kungens hovmästare och hans bagare handlade orätt mot sin herre, kungen i Egypten.

2 Farao blev vred på sina båda hovmän, överhovmästaren och förste bagaren,

3 och lät sätta dem i förvar i drabantbefälhavarens hus, i det fängelse där Josef satt fången.

4 Befälhavaren för drabanterna utsåg Josef att betjäna dem och de satt där i förvar en tid.

5 Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens hovmästare och hans bagare under samma natt var sin dröm, var och en med sin särskilda uttydning.

6 När Josef på morgonen kom in till dem, såg han att de var upprörda.

7 Han frågade faraos hovmän, som satt i förvar med honom i hans herres hus: "Varför ser ni så sorgsna ut i dag?"

8 De svarade honom: "Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den." Josef sade till dem: "Att ge uttydningen är Guds sak. Berätta drömmen för mig."

9 Då berättade överhovmästaren sin dröm för Josef och sade: "Jag drömde att jag såg en vinstock framför mig.

10 På vinstocken fanns tre rankor, och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och klasarna bar mogna druvor.

11 Jag hade faraos bägare i handen, och jag tog druvorna och pressade dem i faraos bägare. Sedan satte jag bägaren i faraos hand."

12 Josef sade till honom: "Detta är uttydningen: De tre rankorna betyder tre dagar.

13 Om tre dagar skall farao upphöja ditt huvud och ge dig tillbaka din plats. Du skall få ge farao bägaren i handen som förut då du var hans hovmästare.

14 Men tänk på mig när det går bra för dig, så att du visar barmhärtighet mot mig och nämner om mig för farao och hjälper mig ut ur det här huset.

15 Jag rövades bort från hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något som man borde sätta mig i fängelse för."

16 När förste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: "Jag hade också en dröm, och se, jag bar tre korgar med vetebröd på huvudet.

17 I den översta korgen fanns det alla slags bakverk, sådana som farao brukar äta. Men fåglarna åt av dem ur korgen på mitt huvud."

18 Då sade Josef: "Detta är uttydningen: De tre korgarna betyder tre dagar.

19 Om tre dagar skall farao upphöja ditt huvud och ta det av dig. Han skall hänga upp dig på trä och fåglarna skall äta ditt kött."

20 Tre dagar därefter var det faraos födelsedag och han gjorde en fest för alla sina tjänare. Då upphöjde han bland sina tjänare både överhovmästarens huvud och förste bagarens.

21 Han satte överhovmästaren tillbaka i tjänst så att denne åter fick sätta bägaren i faraos hand,

22 men förste bagaren lät han hänga, så som Josef hade uttytt för dem.

23 Men överhovmästaren kom inte ihåg Josef utan glömde honom.

Continuar Lendo