Connect with us

Bíblia NOR

Salmos 128

1 En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

2 Frukten av dine henders arbeid skal du nyte; lykksalig er du, og det går dig vel.

3 Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, dine barn som oljekvister rundt om ditt bord.

4 Se, således blir den mann velsignet som frykter Herren.

5 Herren skal velsigne dig fra Sion, og du skal skue med lyst Jerusalems lykke alle ditt livs dager.

6 Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!

Continuar Lendo