Connect with us

Bíblia HUNUJ

2 João 1

1 Én, a presbiter, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek&#59; és nemcsak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot,

2 akiket azért az igazságért szeretek, amely bennünk van, és velünk lesz örökké.

3 Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igaz szeretettel.

4 Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától.

5 Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást.

6 Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek.

7 Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus.

8 Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok.

9 Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten&#59; aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is.

10 Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek,

11 mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel.

12 Sok írnivalóm van néktek, de nem akartam papíron és tintával írni&#59; remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.

13 Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.

Continuar Lendo