Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

1 Tessalonicenses 4

1 För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta.

2 Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren.

3 Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt,

4 och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.

5 Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud,

6 så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er.

7 Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.

8 Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.

9 Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra.

10 Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den

11 och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er.

12 Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.

13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.

14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.

15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.

17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply