Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

1 Tessalonicenses 4

1 При това още, братие, просим и молим ви в Господа Исуса, каквото сте приели от нас как требва да ходите и да угодявате Богу така да преуспевате повече;

2 защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса.

3 Понеже това е волята Божия, вашето освещение, да се въздържате от блуд:

4 да знае всеки от вас да държи съсъда си в светост и честност,

5 не в страст на похот както и езичниците които не знаят Бога;

6 да не преминува некой предела и да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е отмъстител, както ви и от по-напред казахме и засвидетелствувахме;

7 защото Бог не ни е призовал на нечистота, но на светост.

8 И тъй, който отхвърля това не отхвърля человека, но Бога който е и дал нам Духа своего Светаго.

9 А за братолюбието немате нужда да ви пиша; защото вие сами сте от Бога научени да имате любов един КЪ друг;

10 защото и правите това на всите братя които са по всичка Македония. И молим ви се, братие, да преуспевате повече,

11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, и да вършите своите си работи, и да работите със своите си ръце, както ви заръчахме;

12 за да ходите благообразно пред външните, и да немате нужда от нищо.

13 И не искам, братие, да не знаете за умрелите, за да не скърбите както и другите които немат надежда.

14 Защото ако верваме че Исус умре и възкръсна, така и Бог умрелите в Исуса ще приведе с него заедно.

15 Защото това ви казваме със слово Господне, че ние живите които останем до пришествието Господне нема да предварим умрелите;

16 понеже сам Господ ще слезе от небето с повеление, с глас архангелов, и с тръба Божия; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;

17 после ние живите които сме останали с тех наедно ще бъдем грабнати на облаци да срещнем Господа на въздух; и така ще бъдем всекога с Господа.

18 И тъй, утешавайте се един друг с тези думи.

Continuar Lendo